LÆRERVÆRELSE
Vejledning til Marmaduke
Forside
Her finder du digitale ressourcer som supplerer indholdet i Marmaduke-kassen.
Din skole får automatisk adgang ved køb af kassen. Både elever og lærere har
adgang til alle ressourcer.

Herunder følger vejledning om de enkelte dele af hjemmesiden.

Storbøger

Sange

Kopiark

Plakater

Spil


Storbøger
Storbøgerne er en digital version af de trykte storbøger der ligger i kassen.
Storbøgerne spiller en central rolle i Marmaduke. Det er med storbogen, og i
fællesskab med de andre elever, at den enkelte elev bliver introduceret for
nyt ordforråd. I Aktivitetsbogen er der en vejledning i hvordan man kan
gennemgå storbøgerne i klassen.

Det er oplagt at gennemgå bøgerne på en IWB-tavle, men eleverne har også
mulighed for selv at læse dem på tablet eller PC.

Teksterne i storbøgerne er egentlig skrevet til læreren. Det er ikke et mål i
sig selv at eleverne skal læse tekst i den tidlige begynderundervisning. Her
handler det om at forstå engelsk udtale og vænne sig til intonation og
sprogrytme. Læreren kan vælge at læse teksten op eller bruge indspilningen
på hjemmesiden.

Sange
Der er i alt 25 sange i Marmaduke. Sangene kan åbnes på en IWB-tavle,
og de kan printes ud.

Ni af sangene er tilknyttet en mp3-fil som kan afspilles hvis man har brug for
at høre melodien.

Mange af sangene findes i forskellige variationer på Youtube. Der er også
udgaver hvor bevægelserne vises. Her er links til et par af de sange der er
i Marmaduke:

Head Shoulders Knees and Toes

The Wheels on the Bus

Twinkle Twinkle Little Star

Five Little Monkeys


Kopiark
Der henvises til kopiark fra Aktivitetsbogen. Arkene åbnes i en pdf-version og
printes ud. Arkene ligger også samlet her i en komprimeret version.

I Aktivitetshæftet forklares tre CL-strukturer inkl. forslag til hvilke kort
og kopiark man kan anvende til strukturerne. Flg. kopiark er sat op med 6-12 kort
pr. ark - og de er oplagte til CL-opgaverne:

24 Animals, Animals, Body Parts, Clothes, Cats and Monkeys, Furniture,
Numbers 1-12, The Johnson Family


Nogle af illustrationerne findes både i en farvelagt og en s/h version.
Sidstnævnte kan bruges hvis eleverne skal farvelægge, lave deres egne små
bøger med tegninger, mv.

Plakater
Plakaterne er en digital version af de trykte plakater der ligger i kassen. Ligesom
storbøgerne spiller plakater, eller posters, en central rolle i Marmaduke - idet de
benyttes til introduktion af nyt ordforråd. I Aktivitetsbogen er der vejledning til
hvordan man kan anvende dem hertil.

De fem plakater hænges op i klassen for at skabe et engelsksproget miljø, men
det er også oplagt at gennemgå plakatens ordforråd på IWB-tavlen. I den digitale
udgave af plakaterne kan man klikke på de forskellige ordbilleder og høre ordene
udtalt på engelsk.

Ud over de fem plakater ligger der et par andre illustrationer i denne sektion. Det er
fx Farm og Zoo som også har lyd tilknyttet. Desuden finder du Family Portrait som
ikke har lyd. De tre A4-illustrationer er lagt op så de kan gennemgås på IWB-tavlen.

Klik her for at se en liste over de ord på plakaterne som er indtalt.

Spil
Forskellige spil giver eleverne mulighed for at træne ordforrådet i Marmaduke.
Der er:

3 Memoryspil til træning af animals, body parts og clothes.
2 Dominospil til træning af numbers, colours og flertals-s (cat vs. cats).
2 Move it! til træning af farm animals og zoo animals.
Snail Game til træning af mange forskellige kategorier - numbers, colours,
animals, body parts, clothes og prepositions. Snail Game kan også printes ud
og limes sammen hvis man har brug for en fysisk spilleplade.
What is it? er kun til udprint. Spillet træner ligeledes mange kategorier -
animals, body parts, clothes og food. Snail Game kan også printes ud og limes
sammen hvis man har brug for en fysisk spilleplade.
Der ligger også et par IWB-forløb i spil-sektionen. Her er der tale om sider hvor
man kan rykke rundt på hhv. tøj eller møbler i forbindelse med en fælles
klasseaktivitet. Vær opmærksom på at forløbene ikke integrerer en automatisk
svarevaluering - det er meningen at klassen har en fælles dialog om forløbene.
I Aktivitetsbogen er der en vejledning til hvordan man arbejder med forløbene:

Dress Up hvor tøj trækkes på Andy og Amy.
Move Into the House hvor møbler trækkes ind i det tomme hus.
I aktivitetsbogen finder du desuden forslag til flere spil.